GRUNDUTBILDNING DEL 1

VÄKTARE

VU 1- 88 lektionstimmar
Första steget i ert nya arbete som väktare, här får ni lära er baskunskaperna till ert nya yrke, vi läser allt från juridik och sjukvård till bevakningstjänst och räddningstjänst. Ni får också lära er grunderna i de lagstadgade och godkända grepp och handfängsling plus batonganvändning enligt Polismyndighetens föreskrift FAP 573:1

LÄS MER

GRUNDUTBILDNING DEL 2

VÄKTARE

VU 2 – 40 lektionstimmar
Det här är sista steget i er utbildning som sker efter er praktiska yrkesträning, här går vi igen juridiken ytterligare och även andra ämnen som drogkännedom och rättsvårdande myndigheter. Vi repeterar även alla grepp och handfängslingstekniker.

Se FAP 573-2 för tillfälliga regler!

LÄS MER

KOMPLETT UTBILDNING

VÄKTARE

Komplettvaktsutbildning – 128 lektionstimmar plus minst 160 timmar yrkespraktik
Den här utbildningen är unik i mellan och södra Sverige, här har ni möjlighet att få hela utbildningen med praktik i vårt bevakningsföretag. Utbildningen löper över 7 veckor och om man lyckas genomföra alla moment i utbildningen så är man efter detta godkänd och mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

LÄS MER

OBLIGATORISK

FORTBILDNING

Fortbildning – 30 lektionstimmar
Detta är en lagstadgad repetionsutbildning som är återkommande vart 4;e år, här repeterar vi allt från VU 1 och VU 2. Missar man att genomföra denna repetionsutbildning inom fyra år från från senaste fortbildning eller Vu2 så får man inte arbeta som väktare, man hamnar i en form av karantän. Gör man däremot utbildningen inom femte året med godkänt resultat så får man påbörja att arbeta igen.

Se FAP 573-2 för tillfälliga regler!

LÄS MER

UTBILDNING I EXPANDERBAR

BATONG

Utbildning i Expanderbar Batong – 10 lektionstimmar
En utbildning som efter godkänt resultat ger bevakningspersonal möjlighet att utrustas med expanderbar batong. Utbildningen är fysiskt krävande till viss del och avslutas med ett praktiskt prov.

LÄS MER

BERIKANDE UTBILDNINGAR

STEG FÖR STEG

Välj önskat kurstillfälle och fyll i ansökan.

Invänta svar från oss och skicka in eventuella obligatoriska underlag.

Vi skickar ut en bekräftelse med betalningsanvisningar till dig när du har blivit antagen till kursen.