Specialtjänster

Våra utredare hjälper till med att säkerställa en trygg verksamhet.

Cequred Security har Diplomerade säkerhetschefer som ingår i teamet.

Bakgrundskontroller

Bakgrundskontroll är att undersöka om det föreligger förhållanden som kan skapa tvivel om personens pålitlighet, trovärdighet eller omdöme, eller om det i övrigt föreligger särskilda säkerhetsmässiga betänkligheter som kan skada företaget.

Riskanalyser

Riskanalysen utgör en process med en målsättning att belysa var och hur olyckor, tillbud och störningar kan inträffa samt sannolikheten för detta och vilka konsekvenser som kan uppstå allt detta vägs samman i en rapport.

Utredningar

Olika händelser i ett företag eller organisation kan rendera i allvarliga framtida konsekvenser