GDPR

Cequred International Dataskyddspolicy

Cequred International AB (org. nr. 556814–8208, nedan refererat till som ”CEQURED”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller utbildningstjänster i syfte att göra det möjligt för konsumenter att genomföra köp på nätet.

CEQURED huvudkontor är beläget på Fågelviksvägen 9 E, 145 53 Norsborg (Sverige).

CEQURED behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din personliga integritet. Genom denna dataskyddspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av CEQURED och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Genom att använda CEQURED tjänster, godkänner du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker till överföring av personuppgifter till en annan organisation för behandling i stat utanför EES-området och till möjligheten att använda elektronisk kommunikation. Innan du använder dig av CEQURED tjänster är det viktigt att du läser och förstår hela dataskyddspolicyn.

Insamling av personuppgifter

När du använder någon av CEQURED tjänster kan vi samla in och behandla nedanstående kategorier av personuppgifter:

Information som du lämnar till oss: Vid användning av våra tjänster kan du komma att lämna information. Ytterligare information kan du komma att lämna genom användning av vår hemsida, över telefon eller via e-mail.

Information som vi samlar in: Med anledning av din användning av våra tjänster, kan vi automatiskt komma att samla in följande information:

• Information om varor/tjänster – detaljer om de varor du köper etcetera

• Historisk information – information om dina tidigare köp, betalningshistorik, eventuella nekade köp etcetera

• Finansiell information – information om årlig taxering, eventuella kreditåtaganden och eventuella betalningsanmärkningar

• Information om hur du använder CEQURED hemsidor – svarstider per sida, nedladdningsfel och vilka metoder som används för att bläddra bort från sidan

• Enhetsinformation – såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattforms- och bildskärmsupplösning, samt

• Geografisk information.

Behandling av personuppgifter

All insamling av personuppgifter sker i syfte att utföra och förbättra våra tjänster. CEQURED behandlar personuppgifter för följande ändamål:

• för att fastställa din identitet,

• för att administrera din betalning och kund förhållandet – för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information och de produkter och tjänster som du har begärt från oss.

• för kundanalys och för att administrera CEQURED tjänster samt för att kunna vidta interna åtgärder så som felsökning, analys av data, tester, forskning, samt för statistiska ändamål och enkäter.

• för att avgöra vilka betalningsalternativ CEQURED kan erbjuda dig.

• för att genomföra intern kreditbedömning.

• för att genomföra riskanalys och riskhantering.

• för att förbättra våra tjänster så att innehållet presenteras på ett sätt som är optimalt för dig baserat på din valda enhet.

• för att förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av våra tjänster som led i arbetet att hålla våra tjänster säkra och trygga.

• affärsutveckling samt

• för att efterleva tillämplig lagstiftning.

Du samtycker även till att dina uppgifter kan användas för utskick av periodiska nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation rörande CEQURED, annat bolag i CEQURED eller våra utvalda partners. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@cequred.org

Delning av information

Vi kan i vissa fall komma att dela din information med utvalda tredje parter såsom:

Bolag som är del av CEQURED, leverantörer och underleverantörer: CEQURED kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i CEQURED, till våra leverantörer och till våra underleverantörer för fullgörandet av de avtal vi ingår med dem eller med dig. Dessa bolag kommer endast behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivits i denna dataskyddspolicy.

Kreditupplysningsföretag: Du är införstådd med att dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag i syfte att avgöra din kreditvärdighet när du ansöker om att betala med CEQURED betalsätt.

Hur CEQURED lagrar dina personuppgifter

Uppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Dessa uppgifter kan eventuellt behandlas av personal som är verksam utanför EES och som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter samtycker du till denna eventuella överföring, lagring och behandling. CEQURED kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert.

Vad vi inte gör med dina uppgifter

CEQURED kommer inte sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtyckt till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.

I vissa fall kan din tidigare godkända adress komma att fyllas i automatiskt efter det att du har angivit din e-postadress och ditt postnummer.

CEQURED betalsätt

Om du väljer att betala med ett av CEQURED betalsätt (till exempel CEQURED Faktura), kan CEQURED komma att behöva inhämta externa adressuppgifter och en kreditupplysning i syfte att uppfylla kravet på god kreditgivningssed. Vi kommer att inhämta, dokumentera och behandla information om din kredithistorik och eventuella betalningsanmärkningar. Vid försäljning av en fordran kan information som hör till det aktuella köpet överföras till ett externt inkassobolag.

Användning av länkar

CEQURED webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du besöker andra webbplatser så gäller inte längre CEQURED användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbplatser.

Kontakta oss

Cecured Security AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter avseende CEQURED tjänster I enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att återkalla ditt samtycke till ytterligare marknadskommunikation. För att få ett utdrag ur vårt register, begära korrigering av eventuellt felaktiga personuppgifter, återkalla ditt samtycke till marknadsföring eller för att få ytterligare information om CEQURED personuppgiftsbehandling kan du skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@cequred.org eller ett brev till:

Cecured Security AB
Dataskydd
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg

 

Cecured Security AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa regler och villkor när som helst utan förvarning.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 01 september 2019.