Cequred Security – Företagsinformation

Cequred International AB med arbetsnamnet Cequred Security är ett bevakningsbolag i Mälardalen.
Vi finns i Stockholm, Uppsala och Västerås.

Med en flexibel organisation kan vi snabbt flytta extra resurser mellan de olika avdelningarna till de område som behöver extra resurser. Genom detta så säkerställs det att vi snabbt kan hantera stora extra beställningar utan att det medför störningar i den ordinarie produktionen.

Cequred International AB har som få bevakningsbolag i Sverige en egen godkänd av länsstyrelsen väktarskola där vi utbildar nya väktare till hela branschen.

I hela organisationen följer vi ISO 9001 samt Miljö14000 i så stor utsträckning som möjligt. En kvalitetspolicy och miljöpolicy finns i företaget.

Vi har alltid en arbetsledare i tjänst dygnet runt för att kunna bistå personalen samt våra kunder när någonting onormalt inträffar.

Våra arbetsledare och gruppledare har lång erfarenhet i branschen.