FAQ

Hem/FAQ
FAQ

Funderingar? Läs gärna igenom våra vanligaste frågor och svar.

CORONAVIRUS

Information om Coronavirus

Mot tanke på att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av Coronavirus i Sverige uppmanar Cequred kursdeltagare med symtom på Coronavirus (feber, torrhosta, andningssvårigheter), även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Detta innebär att du inte ska delta i vår utbildning om du uppvisar symtom som ovan.

Är ni oroliga – tag kontakt med oss snarast för att skifta datum till nytt kursdatum för er!

Länk med ytterligare information från Folkhälsomyndigheten finns publicerad på krisinformation.se

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/folkhalsomyndigheten-flera-tecken-pa-samhallsspridning

Erbjuder ni väktartjänster?

Svar: Ja, vi erbjuder väktartjänster –

e-posta oss vad ni vill ha hjälp med, antal väktare, tider, datum, kontaktuppgifter, organisationsnummer.

E-post oss på info@cequred.org

Hur länge kan man anlita er?

Svar: Man kan anlita oss så länge man känner att man behöver vår hjälp.

Minimidebiteringen för uppdrag ligger dock på 3 timmar. Har vi er som kund redan kan detta avtalas bort om ni har behov av oss kortare tid för till exempel extra bevakning.

Vad har era väktare för utrustning och uniform?

Svar: Uniformen anpassas efter era behov, dock så brukar våra väktare ha kostym i arbetsmiljöer som reception, köpcentrum och liknande arbetsplatser.

Arbetar väktaren med rond och ryck så har de kläder som är mer lämpade för den miljön.

Våra väktare har som regel alltid handfängsel och batong som utrustning, även telefon och walkie-talkie finns med.

Får vi alltid samma väktare som arbetar i vår reception?

Svar: Vår målsättning är att ni alltid skall ha en ordinarie väktare som är samma person, ibland kan detta dock förändras från månad till månad.

Vad har era väktare för befogenheter?

Svar: Våra väktare och väktare generellt har samma befogenheter som envar.

Vad gäller för den Praktiska Yrkes Träningen (PYT)

Svar:

    • Att man är laglydnadsgodkänd på Länsstyrelsen.
    • Att man är klar med hela VU 1, 100 % närvaro och klarat de praktiska momenten.
    • Minimikravet avseende PYT timmar är 160 timmar, dag och nattpass.
    • Körkort minst klass B för manuell växellåda.
Vad händer om man inte har 100 % närvaro på utbildningen?

Svar: Om man av någon anledning inte har 100 % närvaro på utbildningen som är ett krav så får man komma och komplettera detta efter samråd med utbildningsansvarig lärare. När komplettering fullgjorts så får man skriva sitt teoriprov och efter det göra sin PYT eller gå ut i ordinarie arbete som väktare.

Vad gäller för det fall jag vill avboka min utbildning?

Svar: Anmälan som görs är bindande och nedan villkor tillämpas i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen:

– Avbokad kurs debiteras en avgift om 50% av kursens pris.
– Avbokad kurs inom 2 veckor före kursstart debiteras 80% av kursens pris.
– Avbokad kurs inom 1 vecka före kursstart debiteras 100% av kursens pris.
– Vid utebliven närvaro eller avbruten kurs debiteras hela kursens pris.

Konsument har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att frånträda avtalet genom att till Cequred AB sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då bekräftelse från Cequred AB om antagande till vald utbildning.

Konsument har alltid rätt att lämna eller sända meddelande enligt ovan inom 7 arbetsdagar från den dag då bekräftelse på antagande till utbildning meddelats från meddelats från Cequred AB

Meddelande enligt ovan skall tillställas Cequred AB:s enligt kontaktuppgifter nedan e-postadress:

utbildning@cequred.org

Genom att registrera Dig i våra formulär ger Du ditt medgivande till att vi får registrera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och GDPR.

Vilka krav finns för att utbilda sig till väktare?

Svar: Svenskt personnummer, 18 års ålder, förstå svenska i tal och skrift, vara fysiskt frisk, Lämplig i övrigt, uppfylla laglydnadsprövningen hos Länsstyrelsen inför praktiken.

Hur ser arbetsmarknaden ut för väktare och säkerhetsbranschen i stort?

Svar: Säkerhetsbranschen växer med 6 till 10 % per år och framtidsutsikterna för Väktare/ Ordningsvakter / Skyddsvakter med flera ser mycket god ut.

När skall utbildningen senast vara betald?

Svar: Senaste dag för betalning är samma dag som utbildningen startar.

När det gäller komplettvakts utbildningen så skall en handpenning om 2000 kr vara oss tillhanda vid anmälningstillfället även avgiften till Länsstyrelsen på 870 kr för laglydnadskontrollen skall erläggas vid anmälningstillfället för att vi skall kunna gå vidare med er laglydnadskontroll hos Länsstyrelsen. Detta för att inte sinka er inför er praktik och att det blir för stor tidsspillan i den delen.

Totalt förskott är med andra ord: 2870 kr – betalas till Swish 123 134 39 04 el Bg 707-9676.

Uppge namn, personnummer och önskat kursstartsdatum.

Hur många elever är det normalt sett vid varje utbildningstillfälle?

Svar: Det är mycket varierande, men normalt sett så ligger vi på ca 10 till 13 elever vid varje utbildningstillfälle.

Kan man bli väktare om man har fått böter eller blivit av med körkortet för fortkörning för 3 år sedan.

Svar: Det görs alltid en individuell bedömning från fall till fall. Har man flera påföljder i sitt straffregister och framförallt påföljder för misshandel, rån och narkotikabrott så anses man som regel olämplig angående laglydnaden.

Länsstyrelsen gör normalt sett slagningar i registren ca 5 år tillbaka i tiden när de kontrollerar laglydnaden.

Laglydnadsprövning för våra elever  görs bara på de elever som skall ut på sin praktik (PYT) i vårat egna bevakningsföretag Cequred Security.

Elever som skall göra sin PYT för annat bevakningsföretag – då genomförs laglydnadskontrollen av detta företag.

Är ni ett fullkonceptföretag?

Svar: Ja, vi samarbetar med rör, glas och byggfirmor för att avlasta er som kund besväret att ordna med sådant. Vi löser problemen så att ni slipper.

Till toppen